กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคริสตจักร
74/49  ซอยวิภาวดี 16/10,
แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร :   (66) 8 12415118
อีเมล์ : bangkokchristianchurch@gmail.com