บริจาค

คุณสามารถ ทำให้การบริจาค ที่ บัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

A/C : Bangkok Christian Church

046 2 56027 3

Kasikorn Bank / Sukhumvit 57 Branch