อุบลราชธานี

คริสตจักรคริสเตียนนครอุบล

53 ถ. นครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

นมัสการวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.

ติดต่อ +668 6468 4175  

suwanakoot@gmail.com