เข้าร่วมนมัสการ

Gather together

นมัสการทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น

ห้องนมัสการ ชั้น 4 ตึกสภาคริสตจักรในประเทศไทย เชิงสะพานหัวช้าง ถ.พญาไท สถานีรถไฟฟ้า ราชเทวี

ประชุมกลางสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา 19.00 -20.30 น.

ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย